GVMK

Gezondheid

Mensen die werken voor INEOS in Geel moet even gezond naar huis gaan als ze zijn toegekomen.

INEOS in Geel heeft een eigen bedrijfsgeneeskundige dienst waarvan preventie de voornaamste opdracht is. Concreet: preventieve onderzoeken, bezoeken van de arbeidsplaats, ergonomische ingrepen doorvoeren, industriële hygiëne ...

INEOS in Geel produceert benzeen als bijproduct bij de aanmaak van paraxyleen (PX). Benzeen is een kankerverwekkend product.

Benzeen - normen en hoeveelheden

Welke normen hanteert de overheid? Een perspectief op de gehanteerde hoeveelheden.

Normen

De Arbeidsinspectie hanteert als maximum toegelaten hoeveelheid op de arbeidsplaats een hoeveelheid van 3200 microgram benzeen per kubieke meter. De wetenschap gaat ervan uit dat een blootstelling aan die hoeveelheid gedurende 8 uur per werkdag over een normale loopbaan geen risico voor de gezondheid inhoudt.

Informatiedrempel

INEOS meet continu met het bewakingssysteem OPSIS rondom de PX-eenheid. INEOS is overeengekomen met de overheid dat wanneer dat systeem gedurende 30 minuten een waarde meet die de 100 microgram per kubieke meter overschrijdt, het bedrijf de Milieu-inspectie en een aantal overheidsinstanties op de hoogte brengt. Die 100 microgram per kubieke meter wordt de 'informatiedrempel' genoemd.

Meer info over OPSIS

Veel of weinig? Hoeveelheden

Is die 100 microgram per kubieke meter nu veel of weinig? Om dat getal van 100 in perspectief te zetten, hierbij een overzicht van typische benzeenconcentraties, gerangschikt van laag tot hoog.

Alle cijfers zijn in microgram per kubieke meter
Landelijke omgeving
0,5
Winkelomheide (meting Vito of VMM na opstart PX-eenheid -aan de kerk)
0,8
Typisch stedelijke omgeving
1,0
Eindhout (meting Vito of VMM na opstart PX-eenheid -Berthoutstraat 2)
1,2
Verkeersknooppunt
2,7
Binnen de PX-eenheid bij normale operatie
0,55 tot 10
Rokerige omgeving
tot 35
Rijden door een tunnel
tot 40
Informatiedrempel voor INEOS in Geel
100
Toegelaten norm Arbeidsinspectie: blootstelling zonder risico gedurende 8 uur per werkdag over een normale loopbaan
3200

Benzeen - preventie

Welke maatregelen neemt INEOS in Geel om benzeenlekken maximaal te voorkomen?

  • Bij een te hoge drukopbouw kan er ontlucht worden naar de fakkel, waar de benzeen dan veilig verbrandt.
  • Toestellen zoals vaten en pompen worden gereinigd via een gesloten drainagesysteem zodat de organische componenten via leidingen in één groot gesloten vat terechtkomen. De gassen van dit vat worden afgefakkeld en komen dus niet in de lucht terecht.
  • De pompen worden voorzien van dubbele dichtingen. Ingeval van lek van de eerste dichting zorgt de tweede nog voor goede afsluiting en kan deze pomp veilig uit dienst genomen worden.
  • De bewegende afsluiters hebben speciale spindeldichtingen.
  • De benzeenopslagtank is voorzien van een inwendig vlottend dak, een vlakke plaat met afdichtingsringen aan de zijkant. Dit beperkt het volume tussen vloeistof en het restvolume van de tank waardoor de verdamping van de vloeistof onderdrukt wordt.
  • De gassen die vrijkomen bij verlading worden afgevoerd naar de installaties om deze te vernietigen door verbranding tot CO2.
  • Ten slotte zijn er strikte procedures voorzien voor iedere taak en een strenge controle op de naleving ervan.

OPSIS is zeer belangrijk in de bewaking van benzeen

Benzeen - bewaking emissies

In 2000 is de paraxyleeneenheid opgestart, die jaarlijks ook vele tonnen benzeen produceert. Die benzeen is een nevenproduct van de aanmaak van paraxyleen. Benzeen is kankerverwekkend en daarom heeft INEOS een uitgebreid bewakingssysteem geïnstalleerd. Dat werkt op vijf manieren of niveaus.

1. Persoonlijke Badge

Mensen die werken in de PX-installatie dragen een soort badge waarmee hun persoonlijke blootstelling wordt gemeten.

2. Benzeendetectoren

De meest kritieke apparaten in de eenheid hebben benzeendetectoren die in verbinding staan met de controlekamer. Bij een overschrijding wordt onmiddellijk ingegrepen.

3. Regelmatige uitmetingen

Eén- of tweemaal jaarlijks komt een gespecialiseerde firma de PX-installatie uitmeten zodat pijnpunten worden geïdentificeerd en INEOS preventief kan optreden.

4. OPSIS

Vervolgens heb je de bewaking via OPSIS. Rondom de paraxyleeneenheid zelf, in een vierkant van 250 op 250 meter, peilt het detectiesysteem de atmosfeer continu naar een verhoogde uitstoot van onder andere benzeen.

5. Externe monitoring (VITO en VMM°

Ten slotte meten onafhankelijke instanties in de omgeving van de fabriek naar de aanwezigheid van onder andere benzeen.

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) meet de atmosfeer regelmatig op vele punten.

VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij) heeft dan weer twee vaste meetstations, één in Eindhout en één in Winkelomheide, die het hele jaar door elke minuten een luchtstaal neemt, analyseert en doorstuurt.