GVMK

Kwaliteitszorg

Het kwaliteitsbeleid van de onderneming wordt geformaliseerd in de ISO-certificatie.

Wat is ISO?

ISO staat voor 'International Standard Organization' of 'Internationaal Normbureau'.

Het behalen van ISO-certificaten is inmiddels een ingewortelde praktijk: bedrijven laten zich doorlichten door externe, gespecialiseerde organisaties.

De bedoeling van een ISO-onderzoek, een zogenaamde audit, is een objectieve meting van de kwaliteit van een bepaald aspect van de bedrijfsvoering. Voor het bedrijf zelf is het ISO-onderzoek een aansporing om de puntjes op de i te zetten. Een ISO-audit resulteert in een bepaalde score, een rapport met punten. De onderzochte onderneming of een deel ervan slaagt dan al dan niet in dat 'examen'.

Een geslaagde audit resulteert in een ISO-certificaat, een mooi en soms noodzakelijk visitekaartje voor de buitenwereld. Voor de klanten, leveranciers, maar ook omwonenden van een bedrijf is een ISO-certificaat vertrouwenwekkend, een garantiebewijs dat alles op een deugdelijke manier gebeurt.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een norm voor kwaliteit. Een ISO 9001:2015-certificaat getuigt over de kwaliteitszorgsystemen die een onderneming toepast op haar productie en diensten.
Om de drie jaar moet een ISO 9001:2015-certificaat worden herbevestigd en is er een nieuwe onderzoeksronde.

Download

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 is de internationale norm voor milieuzorg - het spitst zich met andere woorden toe op het milieuzorgsysteem.
Net zoals voor ISO 9001:2015, is een ISO 14001:2015-certificaat drie jaar geldig.

Download

ISO50001:2011

ISO50001:2011 is de internationale norm voor Energie of Energiemanagementsysteem. Deze norm is gericht op een zorgsysteem voor energieprestaties, - efficiëntie, -gebruik en –verbruik. Net zoals voor ISO 9001:2015, is een ISO 50001:2011-certificaat drie jaar geldig.

Download