MILIEU

Biodiversiteit

De aanwezigheid van de fabriek oefent een positieve invloed op sommige aspecten van de biodiversiteit. Vier redenen.

Bodemsoort

Sommige vogelsoorten zoals de scholeksters zijn van oorsprong zeevogels die eieren leggen op een stenige ondergrond. Die stenige ondergrond vinden ze in de fabriek.

Aanwezigheid vijver

In het westelijke deel van het bedrijfsterrein van INEOS ligt de stabilisatievijver, een onderdeel van de waterzuivering. De stabilisatievijver is sinds lang gekend als een zeer waardevol element op het gebied van avifauna - het telt vele, soms zeldzame vogelsoorten. Tijdens koude winterperioden vind je er honderden eenden die hier in het warmere water geen energie moeten verspillen om hun bijt open te houden.

Bouw chemische fabriek

De specifieke bouw van een chemisch bedrijf, met zijn torens en zijn pijpenrekken, heeft soms onverwacht positieve gevolgen. Vermoed wordt dat bijvoorbeeld de zwarte roodstaart, een trekvogel, hier overwintert. Hij houdt zich op in de pijpenrekken waar het warm is en waar hij blijkbaar ook in de winter voedsel vindt. De vele torens van een fabriek trekken dan weer roofvogels aan.

Storingsvrije omgeving

De rust, de storingsvrije omgeving van de stabilisatievijver, trekt heel wat diersoorten aan die elders niet hun gading vinden. In de fabriek heb je geen toeristen, geen fietsers, geen wandelaars, geen nestenstelende kwajongens ...