MILIEU

Geurhinder

Geurhinder is vanouds een van de belangrijkste bekommernissen van de omwonenden.

Boosdoeners bij INEOS

Azijnzuur en methylacetaat zijn de hoofdverdachten bij INEOS wanneer het over geurhinder gaat. Vooral azijnzuur heeft een lage geurdrempel, je hebt er met andere woorden niet veel van nodig om het te ruiken. Het is evenwel niet omdat je iets ruikt en het als onaangenaam ervaart, dat het dan ook schadelijk is. De azijnlucht waarmee INEOS wel eens wordt geassocieerd, is niet schadelijk, niet giftig. Azijnzuur is overigens perfect vergelijkbaar met een geconcentreerde vorm van keukenazijn. Maar de geur is wel vervelend en dus ongewenst.

Oorzaken

Een van de voornaamste oorzaken van geurhinder is de waterzuivering. Dit heeft vooral te maken met de eerste stap van het waterzuiveringsproces: de bufferbekkens. Daar komt het nog redelijk warme afvalwater samen en wordt het vrij intens geroerd. Eventueel nog aanwezige vluchtige stoffen kunnen dan geurhinder veroorzaken.
Ook de productie-eenheden kunnen bijdragen tot geurhinder.
Incidenten binnen het bedrijf zoals lekken kunnen eveneens geurhinder veroorzaken.

Geurhinder verhelpen

In de loop der jaren heeft INEOS de geurhinder verregaand kunnen verhelpen. Dat is gebeurd met vele technische ingrepen, waaronder de bouw van het anaerobe onderdeel van de waterzuivering.
INEOS doet er ook alles aan om incidenten binnen het bedrijf met geurhinder als gevolg, verder te verminderen. Een veilige, storingvrije fabriek is belangrijk voor de omwonenden én economisch voordelig voor het bedrijf.
De verbetering is af te lezen van de afname van klachten in verband met geurhinder via de Groene Telefoon.