lucht

Meetcampagnes VITO

Naast de eigen bewaking van de emissies in de fabriek en de vaste meetstations van VMM, zijn er de regelmatige meetcampagnes van VITO

Onderzochte stoffen

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) voert regelmatig meetcampagnes uit naar benzeen, tolueen, xylenen, methylacetaat en methylbromide.
Benzeen, tolueen, xylenen zijn overal in Vlaanderen in de lucht aanwezig en dit zowel ten gevolge van het verkeer als van industriële bronnen. Ook methylbromide komt op meerdere plaatsen voor. Methylacetaat is in de regio typisch voor INEOS en wordt mede daarom gemeten.

Locaties (gele stippen)

Resultaten meetcampagnes laatste vijf jaar

Evolutie van de gemiddelde immissieconcentratie (1) in de omgeving van INEOS en in functie van de de tijd. Alle waarden in microgram per kubieke meter.

  • (1) Immissie is 'wat er toekomt'. Een immissiemeting is een meting aan de kant van de ontvanger.
  • (2) Grenswaarden/richtwaarden aangegeven door de WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) of bestaande wettelijke grenswaarden in Vlaanderen of omringende Europese landen.
  • (3) 'gem' staat voor het gemiddelde over de volledige periode en over het volledige gebied.
  • (4) 'max' staat voor het absolute maximum over één maand op één punt.Methylbromide kon in geen enkele campagne gemeten worden. De waarden waren met andere woorden altijd lager dan de detectiegrens.