lucht

Meetnet VMM

Naast de eigen bewaking van de emissies in de fabriek, meten onafhankelijke instanties zoals VMM in de omgeving van de fabriek naar de aanwezigheid van onder andere benzeen

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) heeft twee meetstations in de buurt van de fabriek van INEOS in Geel. De ene staat in de Heikantstraat in Eindhout (Laakdal), de andere in Hezemeerheide in Winkelomheide (Geel). De meetstations nemen voortdurend luchtstalen, analyseren ze en sturen de gegevens door naar een centraal punt.

VMM-meetstation Heikantstraat in Laakdal-Eindhout

Dit meetstation, VMM-nummer 40LD01, is in werking sinds juni 2000. Het meet stikstofoxiden (NO & NO2) en de zogenaamde BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen).

VMM-meetstation Hezemeerheide in Geel-Winkelomheide

Dit meetstation, VMM-nummer 40LD02, is in werking sinds mei 2002. Het meet stikstofoxiden (NO & NO2) en de zogenaamde BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen).