MILIEU

Lucht

Lucht is een grondstof en een hulpmiddel, maar ook een belangrijk onderwerp van de milieuzorg

Lucht als grondstof

Lucht is een grondstof en een hulpmiddel voor de chemische industrie.

Lees meer

Lucht en emissies

Bij de aanmaak van chemicaliën ontstaan dikwijls gasvormige (neven-)producten.

Lees meer

OPSIS

INEOS heeft een uitgebreid benzeenbewakingssysteem geïnstalleerd waarvan OPSIS een belangrijk onderdeel is.

Lees meer

Meetnet VMM

Naast de eigen bewaking van de emissies in de fabriek, meten onafhankelijke instanties zoals VMM in de omgeving van de fabriek naar de aanwezigheid van onder andere benzeen.

Lees meer

Meetcampagnes VITO

Naast de eigen bewaking van de emissies in de fabriek en de vaste meetstations van VMM, zijn er de regelmatige meetcampagnes van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) .

Lees meer