Milieu in cijfers

Emissies lucht

Dit zijn de totale emissies naar de lucht bij INEOS in Geel.

Sommige cijfers hieronder zijn enkel geldig voor INEOS terwijl andere cijfers rekening houden met de hele site. Dat laatste is het geval voor de gegevens van emissie naar lucht via stookinstallaties en waterzuivering.

Totale emissie naar de lucht. Dit zijn de relatieve cijfers in kilogram emissies per ton eindproduct.

Toelichting bij de gebruikte termen

Geleid

Geleid: emissies via voornamelijk schouwen

Diffuus

Diffuus: het totaal van lekverliezen via pompen, flenzen, kleppen...