MILIEU

Milieu in cijfers

Dit zijn een reeks cijfers die iets zeggen over de milieuprestaties van het bedrijf.

Afvoer vast afval

Dit zijn de cijfers over de afvoer van vast afval vanuit de fabriek van INEOS in Geel.

Lees meer

Lozing via afvalwater

Dit zijn de cijfers van lozingen via afvalwater, geloosd via de eigen waterzuiveringsinstallatie van INEOS in Geel.

Lees meer

Emissies lucht

Dit zijn de totale emissies naar de lucht bij INEOS in Geel.

Lees meer

OPSIS Overschrijdingen

Dit zijn de overschrijdingen van de informatiedrempel van OPSIS sinds de start van de inzet van het systeem bij INEOS in Geel, in april 2000.

Lees meer

Meetnet VMM

Naast de eigen bewaking van de emissies in de fabriek, meet VMM in de omgeving van de fabriek naar de aanwezigheid van onder andere benzeen.

Lees meer

Meetcampagnes VITO

Naast de eigen bewaking van de emissies in de fabriek, meet VITO in de omgeving van de fabriek naar de aanwezigheid van onder andere benzeen.

Lees meer