GVMK

Milieu

Eén van de hoofddoelstellingen van INEOS is te zorgen dat de fabriek geen schade aan het milieu berokkent

Milieu in cijfers

Dit zijn een reeks cijfers die iets zeggen over de milieuprestaties van het bedrijf.

Lees meer

Water

Water is op meer dan één manier een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Tegelijk is de zuivering van gebruikt water een belangrijk onderdeel van de milieuzorg van INEOS in Geel.

Lees meer

Lucht

Lucht is een grondstof en een hulpmiddel, maar ook een belangrijk onderwerp van de milieuzorg

Lees meer

Geurhinder

Geurhinder is vanouds een van de belangrijkste bekommernissen van de omwonenden.

Lees meer

Geluid

Geluid is om meerdere redenen een moeilijk onderwerp. Lawaai is een subjectief gegeven, allerlei invloeden zoals het weer spelen mee en technisch is het lastig om geluid te beperken.

Lees meer

Biodiversiteit

De aanwezigheid van de fabriek oefent een positieve invloed op sommige aspecten van de biodiversiteit. Vier redenen.

Lees meer