GVMK

Veiligheid

Veiligheid is een overheersend onderwerp binnen de chemische industrie in het algemeen en INEOS in Geel in het bijzonder.

De 'Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk', doorgaans ‘veiligheidsdienst’ genoemd heeft vele taken. Daaronder advies en steun aan de lijnsupervisie, uitbouw van een veiligheidsbeleid, bewustmaking, preventie ... Ook inzake crisisbeheersing heeft de veiligheidsdienst een belangrijke rol, denk daarbij aan de bedrijfseigen interventiedienst (brandweer, ambulance), organisatie van een rampenplanning, oefeningen ter zake, enzovoort.

Veiligheid in cijfers

Wat zijn veiligheidsresultaten van INEOS in Geel in cijfers uitgedrukt?

Lees meer

Crisisvoorbereiding

Het is een goed bedrijfsbeleid om voorbereid te zijn op een ernstige crisis of ramp, hoe klein die kans ook is

Lees meer

Opsis

Benzeem is kankerverwekkend en daarom heeft INEOS een uitgebreid bewakingssysteem geïnstalleerd waarvan OPSIS een belangrijk onderdeel is

Lees meer