Hoe werkt het?

Fakkels

Fakkels zijn typisch voor de olie- en chemie-industrie. Wanneer ze hoog in de lucht al dan niet hevig branden, kan je er moeilijk naast kijken. Ook hoog is het aantal misverstanden over de functie van een fakkel.

Wat is een fakkel?

Een fakkel is een veiligheidsinstrument waarmee een plotse overmaat aan gas wordt afgevoerd en milieuvriendelijk verbrand.

Wat is een flare?

'Flare' is het Engelse woord voor fakkel en betekent precies hetzelfde. De vaktaal van de scheikundige industrie is erg beïnvloed door vele Amerikaanse bedrijven die na WOII, maar vooral in de jaren zestig, in Vlaanderen bedrijven startten.

Wat is een fakkel niet?

Een fakkel is geen schoorsteen waaruit continu rook ontsnapt. Een fakkel is evenmin een miniverbrandingsoven waarmee afval wordt verbrand. Hoe minder de fakkel in werking treedt, hoe beter want het zijn bruikbare grondstoffen die worden verbrand. Affakkelen is dus duur en wordt zoveel mogelijk vermeden door alerte operators, een goed ontworpen proces en een goed onderhouden installatie.

Hoe werkt een fakkel?

In een chemische fabriek vind je dikwijls brandbare gassen zoals koolwaterstoffen. Om die te kunnen verwerken, worden die in allerlei vaten onder druk gebracht. Wanneer die druk in die vaten om welke reden ook, te hoog wordt, moet die weg kunnen. Daarom zijn de vaten voorzien van een veiligheidsklep. Dat is een klep die opent wanneer de druk in het vat boven een bepaalde waarde stijgt. Die veiligheidskleppen zijn via leidingen verbonden met de fakkel. In de fakkel vermengen de brandbare gassen zich met zuurstof, aangevoerd door middel van stoom, en ontsteken door contact met de pilot, een soort waakvlam bovenaan in de fakkel.

Waarom brandt een fakkel altijd een beetje?

Dat je soms een kleine, doorgaans door aardgas gevoede, waakvlam bovenaan de fakkel ziet, is normaal. Dit is als het ware de 'ruststand' van de fakkel. Net zoals bij een warmwaterapparaat op gas, dient die waakvlam om aangevoerde gassen onmiddellijk te ontbranden.

Waarom komt er dikwijls stoom uit een fakkel?

Een fakkel in 'rust' is een fakkel waarin enkel de waakvlam brandt. Toch zie je daar soms ook een witte stoompluim vertrekken. Dat heeft te maken met de stoom die, als de fakkel in werking treedt, wordt toegevoegd aan de koolwaterstoffen. De stoom jaagt lucht aan naar de vlambasis van de fakkel.  Zo krijg je goede menging tussen de lucht en de te verbranden gassen zodat alles volledig en schoon opbrandt.Er wordt overigens continu een beetje stoom op de fakkel gezet om de stoomleiding warm te houden. Mocht die stoom, als er moet gefakkeld worden, plots in de koude leidingen terechtkomen, zou dit nadelig zijn. Er zou overvloedige condensatie in de stoomleiding optreden, met mogelijk 'waterslag' (water hammer) en pijpbeschadiging als gevolg. De plotse overmaat aan water (gecondenseerde stoom) zou ook de waakvlammen kunnen doven. Als algemene regel (niet alleen voor stoomleidingen van fakkels) geldt dat een stoomleiding die uit dienst is geweest steeds langzaam terug in dienst moet worden genomen terwijl men er voor zorgt dat alle gevormde condensaat weg kan door voldoende drains op deze leidingen te openen.

Zijn fakkels schadelijk voor het milieu?

Een correcte mengeling van stoom en de af te fakkelen koolwaterstoffen geeft een schone verbranding, een heldere vlam en geen schadelijke stoffen in de atmosfeer. De restproducten zijn waterdamp en koolstofdioxide (CO2) en dat zijn de stoffen die wij als mensen uitademen.
Om een volledige, schone verbranding te verkrijgen, moeten de koolwaterstoffen voldoende gemengd zijn met zuurstof. Dat wordt gedaan door stoom toe te voegen. Een goed werkende fakkel herken je aan de heldere vlam en het ontbreken van een zwarte rookpluim.

Waarom komt er af en toe toch zwarte rook uit een fakkel?

Wanneer een fakkel zeer plots en hevig of stootsgewijs in werking treedt, kan het zijn dat er tijdelijk zwarte rook uit een fakkel komt. Dat heeft te maken met een kortstondig achterna hinken van de stoomtoevoer en wordt zoveel mogelijk vermeden. Verwissel deze (zwarte) rookvorming niet met de soms min of meer continue en onschuldige (witte) stoompluim

Waarom maken fakkels af en toe lawaai?

Om een fakkel goed te laten werken, moet stoom worden bijgevoegd. De trillingen en het lawaai die fakkels soms maken, ontstaan doordat die stoom een druk heeft van tien bar die dan plots expandeert naar atmosfeer. Dat betekent een sterke drukverlaging en zorgt voor turbulentie en lawaai. Het alternatief - geen stoom toevoegen - is erger. De verbranding is dan onvolledig, er zal een zwarte pluim ontstaan, met de mogelijkheid tot roetvorming en uitstoot van onverbrande koolwaterstoffen.