Hoe werkt het?

Koeltorens


Werking

Het principe van de werking van een koeltoren is zeer eenvoudig. Het te koelen water uit het proces heeft doorgaans een temperatuur van tussen de 40 en de 50 °C. Het wordt tot bovenaan de structuur van de koeltoren gepompt en loopt dan inwendig via talrijke plastic of houten schotten naar beneden. Die zorgen ervoor dat de waterstroom 'verdruppelt'. Tijdens het neerkomen, koelt het water onder invloed van een opwaartse luchtstroom af en valt in een bekken onderaan de toren. Van daar gaat het weer naar het productieproces om opnieuw als koelvloeistof dienst te doen. In de koeltoren is het zo'n 10 tot 20 °C afgekoeld.

In sommige koeltorens zijn bovenaan één of meerdere grote schroeven naast elkaar opgesteld, vergelijkbaar met de wieken van een ventilator. Die schroef of schroeven zuigt of zuigen lucht doorheen de koeltoren naar boven. Die lucht onttrekt warme aan het vallende koelwater. Dat gebeurt deels door het temperatuurverschil, deels door het verdampen van een deel van het koelwater. Die omzetting van water in waterdamp neemt veel warmte weg.  

Zeer grote koeltorens, zoals die aan elektriciteitscentrales, zijn zo hoog dat het 'schouweffect' voldoende trekkracht ontwikkelt zodat er geen zuigende schroeven nodig zijn.

Maten en vormen

De bekendste koeltorens zijn de enorme, wat zandlopervormige constructies zoals die bijvoorbeeld zijn opgesteld aan de kerncentrale van Doel. De meeste koeltorens zijn echter heel wat bescheidener in omvang - de grootte hangt min of meer af van het nodige koelvermogen.

Materiaal

De wanden van koeltorens zoals die in Doel, zijn gemaakt uit beton. Ook kleinere modellen zoals in de chemische industrie, zijn soms uit beton gemaakt. Andere zijn dan weer volledig of grotendeels uit hout gemaakt, eventueel aangevuld met kunststoffen. Ook combinaties beton-hout-kunststof zijn mogelijk.

Eén of meerdere cellen

Koeltorens bestaan soms ook uit meerdere cellen, onderdelen die onafhankelijk van elkaar kunnen ingezet worden. Elke cel heeft dan een eigen ventilator

Milieu en Lawaai

Een koeltoren is geen schouw waaruit rook ontsnapt, maar maakt wel behoorlijk wat lawaai.

Zijn koeltorens schadelijk voor het leefmilieu?

Koeltorens zijn niet schadelijk voor het milieu - ze doen niets anders dan water afkoelen. Slechts twee tot vijf percent van het water verdampt, de rest wordt hergebruikt.Mochten fabrieken hun koelwater uit een meer of een rivier tappen en het té warm terugvoeren, zou dat wel nadelig zijn voor het leefmilieu. Warm, zelfs zuiver, water verstoort de biotoop omdat het algengroei veroorzaakt en het water zuurstofarm maakt. Dat kan vissterfte en verschraling van de biodiversiteit veroorzaken. Door de inzet van koeltorens gebeurt dat dus niet. Overigens zijn er wettelijke normen opgelegd voor de temperatuur die looswater mag hebben.

Lawaaihinder

Koeltorens maken nogal wat herrie, vooral veroorzaakt door de draaiende schoepen en het neervallende water. Wanneer een koeltoren te dicht in de buurt van een woonbuurt staat, kan dat lawaaioverlast veroorzaken. Door gebruik te maken van kunststoffen in plaats van hout, door geluidsafscherming aan de bron en andere maatregelen kunnen de decibels verminderd worden. Zo nodig kan ook een geluidswal soelaas brengen.

Nevelvorming

Een klein gedeelte van het gekoelde water verdampt en is soms in de vorm van een pluim of nevel zichtbaar boven de koeltoren.

Waarom lijkt een koeltoren nu wel en dan weer niet hevig te nevelen?

Damp die bovenaan de toren in contact komt met de koudere omgevingslucht, condenseert voor een deel en vormt kleine neveldruppeltjes.
Koeltorens kunnen aan- en afgezet worden naargelang de nood aan koelvermogen. Het spreekt vanzelf dat een stilgelegde toren niet zal dampen. Toch kan een koeltoren in werking meer dan wel minder zichtbaar nevelen en dat bij gelijkblijvende werking. Een en ander hangt af van het weer. Hoe kouder of vochtiger de lucht (in de winter, 's morgens in de zomer of bij regenachtig weer), hoe groter de zichtbare pluim. Op een warme, droge dag is de pluim vrijwel onzichtbaar omdat de waterdamp volledig opgenomen wordt door de lucht.

Kan de in koeltorens gevormde nevel gevaarlijk zijn?

Koeltorens kunnen bij ongunstig weer nevel of mist vormen. Als de koeltoren (te) dicht in de buurt van een weg is gelegen, kan dat risicovol zijn. Onder bepaalde omstandigheden zou de nevel het zicht kunnen belemmeren van voorbijrijdende chauffeurs. En bij vriesweer bestaat een, weliswaar zeer kleine, kans dat de neervallende waterdamp rijm veroorzaakt.