Hoe werkt het?

Water als grondstof

Water is op meer dan één manier een belangrijke grondstof voor de chemische industrie

Het woord grondstof in 'water als grondstof' wordt hier in brede zin gebruikt: proceswater, koel- en bluswater, maar ook drinkwater voor menselijke consumptie.

Proceswater

Soms wordt water ingezet om samen met ander grondstoffen producten aan te maken. Water is dan een 'scheikundig product' als een ander.

Koelwater

De beheersing van de temperatuur is een zeer belangrijk onderdeel bij de productie van chemicaliën. Om een proces af te koelen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van water als koelvloeistof. Dat betekent dat water in een gescheiden circuit rondom of in de af te koelen chemicaliën wordt gebracht. Het water neemt de warmte weg en wordt dan op zijn beurt naar koeltorens geleid om daar af te koelen, waarna het opnieuw kan ingezet worden.

Bluswater

INEOS in Geel heeft over heel de fabriek installaties staan om te blussen, gaswolken te verdunnen... Voorbeelden zijn: hydranten waaruit de bedrijfs- of stadsbrandweer water kan aftappen, zogenaamde 'monitors' (vaste brandbestrijdingsinstallaties) en sprinklersystemen.

Drinkwater

Water wordt in de fabriek ook gebruikt zoals in ieder huisgezin: als drink- en sanitair water.