Over INEOS Aromatics Geel

Geschiedenis

1967

Op 16 maart wordt de fabriek in Geel opgericht onder de naam Amoco Chemical Belgium N.V. Op het industrieterrein wordt een terrein aangekocht van 93 ha, later uitgebreid tot 115 ha.

1969

De eenheden voor de productie van tereftaalzuur en gezuiverd tereftaalzuur (PTA1) en dimethyltereftalaat (stilgelegd in 1988) worden in bedrijf genomen. Ook de nutsvoorzieningen (de zogenaamde OSBL of Outside Battery Limits) starten in dit jaar.

1972

Toen zag het administratief gebouw er zo uit.

1973

Start productie van isoftaalzuur.

1974

Start van het personeelsblad, Amoco Nieuws (zes pagina's, vier maal per jaar), de verre voorloper van Team, het huidige blad voor de medewerkers van BP in Geel.

1977

Officiële inhuldiging productie van polypropyleen (PP). Op de foto toenmalig staatssecretaris Mark Eyskens.

1980

Start distributie trimelliet anhydride (TMLA).

1985

Invoering van het kwaliteitsverbeteringsproces op basis van de Crosby-principes.

1988

De eenheid voor de productie van dimethyltereftalaat wordt gesloten.

1989

 • Start operatie menginstallatie polysulfonen (European Compounding Line)
 • De Groene Telefoon wordt in gebruik genomen (september). Op de foto: de toenmalige burgemeester van Geel Maria Dams en plant manager Hugo Viaene

1990

Oprichting Milieuforum - eerste bijeenkomst op 26 september 1990. De foto hiernaast is van een milieuforum in 2002.

1991

 • Start tweede productie-eenheid gezuiverd tereftaalzuur (PTA2) met een capaciteit van 250.000 ton.
 • De fabriek behaalt haar eerste ISO 9002-certificaat voor de eenheden PP1, PTA1 en IPA.

1992

 • Start productie gezuiverd isoftaalzuur (PIA).  
 • Sluiting menginstallatie polysulfonen (European Compounding Line).
 • PTA2-eenheid krijgt ISO 9002-certificaat.

1995

Uitbreiding productiecapaciteit PTA2 naar 350.000 ton.

1996

 • Start tweede productie-eenheid polypropyleen (PP2).
 • PP2-eenheid krijgt ISO 9002-certificaat.

1997

 • Indienstneming van warmtekrachteenheid (WKK).
 • Uitbreiding capaciteit waterzuivering (naar aanleiding van PTA3).
 • PP-, PTA- en PIA-eenheden vernieuwen ISO 9002-certificaat (18 juli).

1998

 • Start productie PTA3 (gezuiverd tereftaalzuur).
 • PP2 breidt capaciteit uit van 200.000 naar 270.000 ton per jaar.
 • Lancering van het informatieblad Buren.
 • Brand dehydratiekolom PTA3 (24 september).
 • Opendeurdagen op zondag 4 oktober.
 • Fusie BP en Amoco tot BP Amoco op 31 december 1998.

1999

PTA3-eenheid krijgt ISO 9002-certificaat.

2000

 • In april van 2000 herleidt de groep de naam BP Amoco tot BP en enkele maanden later, in juli, wordt het nieuwe logo geïntroduceerd.
 • In het eerste kwartaal van 2000 wordt de PX-eenheid (paraxyleen) operationeel.
 • Eerste certificatie volgens ISO 14001 (milieuzorgsysteem) voor het grootste deel van de fabriek (december).

2001

 • De PIA-eenheid wordt verder uitgebouwd tot een multi-purpose unit.
 • Vernieuwing ISO 9002-certificaat voor eenheden PP1, PP2, PTA2, PTA3 en PIA (juni - auditor is Lloyd's).
 • De eenheden PTA3, PX en Onderhoud Chemicals verkrijgen ook het ISO 14001-certificaat - de hele fabriek is daarmee ISO 14001-gecertificeerd (juni).
 • Overname polypropyleenactiviteiten (PP) van Solvay (1 november). Door de overname komt een stuk van de Solvay-vestiging in de Antwerpse haven, in Lillo welbepaald, in handen van BP. Ook de aan dat product verbonden R&D-activiteiten in Neder-over-Heembeek komen in handen van BP.
 • Op 1 november sluiten BP en Solvay een joint venture rond polyethyleen. Ook rond dat product zijn er medewerkers in het researchcentrum van Neder-over-Heembeek.
 • BP in Geel ondersteunt administratief de in totaal ongeveer 80 nieuwe medewerkers die vanuit Solvay overkomen.
 • Capaciteitsuitbreiding van PTA3 (gezuiverd tereftaalzuur) door middel van debottlenecking van 500.000 tot 650.000 ton per jaar. Hierdoor stijgt de totale jaarlijkse productiecapaciteit van de vestiging tot meer dan 2 miljoen ton (november-december).

2002

 • Start website van BP in Geel (april).
 • Opendeurdag op zaterdag 4 mei.
 • De ganse site van BP in Geel krijgt een hervergunning voor 20 jaar (24 november).
 • Er waren geen ongevallen met werkverlet in 2002, een prestatie zonder weerga voor de site.
 • De eenheden PTA3, PX en Onderhoud Chemicals verkrijgen ook het ISO 14001-certificaat - de hele fabriek is daarmee ISO 14001-gecertificeerd (juni).
 • Overname polypropyleenactiviteiten (PP) van Solvay (1 november). Door de overname komt een stuk van de Solvay-vestiging in de Antwerpse haven, in Lillo welbepaald, in handen van BP. Ook de aan dat product verbonden R&D-activiteiten in Neder-over-Heembeek komen in handen van BP.
 • Op 1 november sluiten BP en Solvay een joint venture rond polyethyleen. Ook rond dat product zijn er medewerkers in het researchcentrum van Neder-over-Heembeek.
 • BP in Geel ondersteunt administratief de in totaal ongeveer 80 nieuwe medewerkers die vanuit Solvay overkomen.
 • Capaciteitsuitbreiding van PTA3 (gezuiverd tereftaalzuur) door middel van debottlenecking van 500.000 tot 650.000 ton per jaar. Hierdoor stijgt de totale jaarlijkse productiecapaciteit van de vestiging tot meer dan 2 miljoen ton (november-december).

2003

 • Start Engelstalige versie van website BP in Geel (februari).
 • BP kondigt op persconferentie bouw nieuwe PTA4-eenheid in Geel aan (27 maart).
 • Certificatie ISO 9001:2000 voor alle productie-eenheden.
 • Hercertificatie ISO 14001:1996 voor de hele fabriek.
 • Op 17 oktober is de E313-geluidswal klaar na ongeveer 6 weken werk.
 • In december bestaat het magazine Buren vijf jaar.
 • Er waren twee ongevallen met werkverlet.

2004

 • De BP-groep maakt bekend dat ze van plan is de Olefins & Derivates (O&D)-divisie van haar petrochemicals business te consolideren in een afzonderlijke entiteit, die gescheiden van de BP-groep zal kunnen opereren. Daarin begrepen is de productie van polypropyleen zoals die ook in Geel gebeurt (27 april). Later zal die nieuwe entiteit 'Innovene' gaan heten.
 • De verkoop van de Performance Chemicals Business van BP, waaronder de PIA-business (gezuiverd isoftaalzuur), aan Flint Hills Resources is een feit. (28 mei).
 • De BP-groep maakt bekend dat het PTA4-project wordt uitgesteld (15 juni).
 • De site van BP in Geel werkt één jaar zonder ongeval met werkverlet. Het kalenderjaar 2004 op die manier beëindigen, lukt evenwel niet. Op 17 november gebeurt het eerste (en ook enige) ongeval met werkverlet voor 2004 (30 september).
 • Het Milieuforum komt voor het laatst samen in zijn 15-jarig bestaan. Met het instellen van de wettelijke Overlegcommissie, opgelegd door de overheid naar aanleiding van de hervergunning, is er een grote overlapping ontstaan. De inspanning om beide overlegorganen te behouden, staat niet in verhouding met de beperkte baten (17 november).

2005

 • De Olefins & Derivates-divisie van BP wordt verzelfstandigd en krijgt de naam 'Innovene' mee. Voor BP in Geel betekent dit dat haar polypropyleenactiviteiten vanaf dan zelfstandig en onder de naam Innovene opereren. Later in het jaar zal de BP-groep onverwacht aankondigen dat het een overeenkomst heeft bereikt met INEOS om Innovene te verkopen in plaats van het met een beursgang helemaal te verzelfstandigen (21 maart).
 • BP in Geel start met de bouw van een Cobalt Recovery Unit (CRU), een eenheid die zorgt voor de recyclage van kobalt uit het afvalwater. De CRU zal zowat 80 % van BP's kobaltverbruik kunnen recycleren (maart).
 • Voor de vierde keer houdt de Katholieke Hogeschool Kempen een buurtenquête in opdracht van BP. Uit de resultaten blijkt dat de ondervraagden iets minder milieuproblemen ervaren dan voorheen, maar dat er wantrouwen blijft bestaan tegen de chemie in het algemeen en tegen BP, als grootste plaatselijk chemisch bedrijf, in het bijzonder (april).
 • De paraxyleeneenheid (PX) krijgt voor het eerst in haar vijfjarig bestaan een 'grote onderhoudsbeurt' (september en oktober).
 • De verkoop van de petrochemische groep Innovene aan INEOS is afgerond. Dit is de grootste afsplitsing binnen BP's geschiedenis. De verkoopsom bedraagt 9 miljard US dollar (16 december).
 • BP in Geel bereikt voor de tweede keer in haar geschiedenis een volledig kalenderjaar zonder ongevallen met werkverlet (31 december).

2006

 • De capaciteit van de PX-eenheid wordt uitgebreid tot 610.000 ton paraxyleen per jaar (16 maart).
 • De fabriek van BP in Geel behaalt 500 dagen zonder ongeval met werkverlet (3 april).
 • De BP-groep kondigt aan dat het project wordt voortgezet dat moet leiden tot een belangrijke uitbreiding van de productie van gezuiverd tereftaalzuur (PTA) in Geel (12 april).
 • De fabriek zet op de 'Zondag van de Chemie' zijn deuren open. Dat was geleden van 2002. Op zondag komen zo'n 1700 bezoekers opdagen. De dag tevoren waren er al 1000 vrienden en familieleden van medewerkers langsgekomen(13 en 14 mei).
 • De kobaltherwinningseenheid of CRU (Cobalt Recovery Unit) is operationeel. Met deze eenheid kan BP het merendeel (95-98 %) van de ingezette kobalt herwinnen (13 juni).
 • Hercertificatie ISO 9001:2000 voor alle productie-eenheden(1 juli).
 • Hercertificatie ISO 14001:1996 voor de hele fabriek (1 juli).
 • De BP-groep keurt het PTA-expansieproject goed, zoals dat eerder in april werd aangekondigd (31 oktober).

2007

 • De stad Geel en de gemeente Laakdal organiseren op 16 en 24 januari 2007 informatievergaderingen. Aanleiding is BP's gewenste capaciteitsverhoging van de PTA-eenheden (gezuiverd tereftaalzuur), de zogenaamde PTA-debottlenecking. (16 en 24 januari)
 • BP start met de bouw van een derde anaerobe reactor in de waterzuivering. De nieuwe reactor komt er omdat de huidige twee anaerobe reactoren stilaan minder goed presteren én omdat de waterzuivering klaar wil zijn voor de capaciteitsuitbreiding van de PTA-eenheden. (april)
 • De kersverse topman van de BP-groep Tony Hayward komt op bezoek. Concrete aanleiding is de eerstespadesteek van de PTA-debottlenecking. (4 mei)
 • Truckers die voor rekening van BP gezuiverd tereftaalzuur naar de klant brengen, rijden twee jaar zonder verkeersongeval. De in totaal ongeveer 170 chauffeurs zijn daarmee veiliger dan hun gemiddelde beroepscollega. (13 juni)
 • Gedelegeerd bestuurder Gijs Meerburg gaat op zijn 60ste op pensioen na negen jaar aan het hoofd gestaan te hebben van de fabriek in Geel en wordt opgevolgd door BP-oudgediende Patrick Van Acker. (1 juli)
 • Het Commercial department verhuist vanuit Engeland naar Geel. Daarmee verhoogt BP het personeelsbestand daar met 22 voltijdse betrekkingen. De commerciële afdeling is verantwoordelijk voor de marketing, verkoop en het transport van de PTA die in de Geelse fabriek gemaakt wordt. (1 juli)
 • BP schakelt over naar Documentum, een documentbeheerssysteem. Doel is zowat alle bedrijfsdocumentatie accurater te beheren, sneller te consulteren en meteen ook veilig te stellen dat alles wettelijk in orde is. (zomer)
 • BP in Geel bereikt voor de derde keer in haar geschiedenis een volledig kalenderjaar zonder ongevallen met werkverlet. (31 december)

2008

 • 2008 staat in het teken van het PTA-uitbreidingsproject die de jaarcapaciteit van gezuiverd tereftaalzuur (PTA) opdrijft tot 1,4 miljoen ton. Het project ging officieel in 2007 van start en wordt begin 2009 afgerond.
 • 2008 werd gekenmerkt door een zekere vorm van onrust als gevolg van de ontevredenheid met het opzetten van een gecombineerde controlekamer voor de productie-eenheden PTA2 en PTA3. Einde mei werd hierover een akkoord bereikt waardoor de staking werd beëindigd.
 • Op 12 maart 2008 wordt de nieuwe en derde bioreactor in gebruik genomen.
 • Sinds maart 2008 voert BP voor het overgrote deel azijnzuur aan via het Albertkanaal en bijna niet meer via de weg. Dat zorgt voor het ontlasten van de wegen, voor minder CO2-uitstoot en verlaagt de kans op ongevallen.
 • Voor de belading van PTA-bulktransport (vrachtwagens) installeert BP een totaal nieuwe lijn met een mobiel en veelzijdige dubbel spuitstuk. (lente)
 • Op 20 mei houden de studenten van de Marketingafdeling van de Katholieke Hogeschool Kempen in Geel een persconferentie over de inmiddels al vijfde enquête bij de buurtbewoners voor rekening van BP in Geel.
 • BP plaatste eerder een speciale kast in de fabriek om een veilige nestplaats te bieden voor slechtvalken. In juni 2008 worden drie jongen gespot.
 • In de herfst van 2008 kan BP het tienjarig bestaan van Buren-magazine vieren.
 • 2008 was een jaar met erg veel projectwerk en daar bovenop twee grote onderhoudsbeurten. Dat zorgde voor een groot aantal gepresteerde werkuren (2,25 miljoen tegen 1,29 miljoen in 2007). Desondanks is 2008 een uitstekend veiligheidsjaar geworden met een historisch lage ongevallenfrequentiegraad. Er viel wel één ongeval met werkverlet te betreuren.

2009

 • BP in Geel viert veertig jaar productie in 2009. In 1967 en vooral 1968 werd er hard gewerkt aan de bouw van de fabriek die in 1969 startte met de productie.
 • BP in Geel zet een in januari een punt achter de constructiewerkzaamheden van het uitbreidingsproject. Daarmee wordt de jaarcapaciteit van gezuiverd tereftaalzuur (PTA) opgedreven tot 1,4 miljoen ton. De indienstneming startte in het eerste kwartaal.
 • De fabriek in Geel wordt in maart met succes gehercertificeerd voor de ISO 14001:2004-milieunorm en de vernieuwde ISO 9001:2008-kwaliteitsnorm.
 • Buren-magazine verlaagt de periodiciteit van vier naar drie edities per jaar, maar doet dat wel met een frisse, vernieuwde lay-out (lente 2009).
 • De PX-eenheid realiseerde een capaciteitsverhoging van 4 % door een debottleneck van het isomerisatiefornuis (april).
 • Elk jaar opnieuw komen leerlingen uit het lager onderwijs van scholen in Geel, Laakdal en Meerhout samen naar aanleiding van een verkeersdag. De editie van 17 september 2009 is speciaal, want dan gaat het evenement door voor de tiende keer.
 • In november 2009 krijgt BP in Geel een goede beoordeling van de afdeling Milieuvergunningen van de Vlaamse overheid. Die komt de vergunningen en vergunningsvoorwaarden van BP toetsen.
 • In weerwil van de economische crisis was 2009 een goed jaar voor BP in Geel. Nooit eerder werd er in de fabriek meer PX gemaakt dan in 2009. Het verkoopvolume van PTA evenaarde dat van het recordjaar 2007 en PIA kende de tweede hoogste productie sinds 1998.
 • 2009 was een schitterend jaar op het gebied van veiligheid: er was geen enkel ongeval met werkverlet te betreuren ondanks het vele projectwerk. Op het einde van het jaar stond de teller op 2,9 miljoen werkuren sinds het laatste ongeval in maart 2008. Ook qua procesveiligheid en het beheerssysteem OMS (Operating Management System) zijn er belangrijke stappen vooruit gezet.

2010

 • Na elf jaar en twee grote saneringsbewegingen kan BP begin 2010 de laatste fase afronden van het geluidssaneringsplan. De recentste metingen bewijzen dat de doelstellingen, opgelegd door de overheid, gehaald zijn.
 • Wakannekik maakt op een speelse manier ouders en kinderen bewust van het belang van een juiste studiekeuze bij de overgang naar het middelbaar onderwijs. Ook al omdat mensen met een geschikte opleiding nodig zijn, werkt BP in april met plezier mee aan dat project.
 • Op 20 april 2010 krijgt de BP-groep te maken met een ramp zonder voorgaande, waarbij een explosie op het boorplatform Deepwater Horizon elf levens neemt en vervolgens miljoenen liters ollie in de oceaan stromen. Onderzoek toont later aan dat er meerdere oorzaken aan de grondslag lagen van de explosie en dat er meerdere bedrijven bij betrokken waren.
 • BP in Geel maakt op 7 oktober haar intentie bekend om de productie-eenheid van PIA (gezuiverd isoftaalzuur) te sluiten. Dat zal uiteindelijk resulteren in het verlies van een 75-tal banen in de loop van 2011-2012. Die intentieverklaring is het gevolg van het opzeggen van het contract begin 2010 door de firma Flint Hills Resources, voor wie BP sinds 2004 in opdracht en volledig exclusief PIA produceert.
 • Team, het personeelsblad van BP in Geel, gaat in november digitaal. Het is de bedoeling frequenter te verschijnen en daardoor korter op de bal te spelen. Nog in november wordt een loodzware TAR (TurnARound, stillegging voor onderhoud en/of projectwerk) van de PTA2 productie-eenheid afgewerkt.
 • jaar na jaar stijgt het vervoer naar BP via het kanaal. Transport van de weg houden is milieutechnisch een goede zaak, maar zorgt wel voor capaciteitsproblemen aan de aanlegsteigers.
 • Hoewel er geen ongevallen met werkverlet waren, was 2010 geen goed veiligheidsjaar. Er waren immers drie ongevallen die doktersverzorging vereisten. Meteen schoot ook de frequentiegraad opnieuw de hoogte in.

2011

 • Sinds begin januari 2011 is dr. Véronique Stuyck van IDEWE de nieuwe arbeidsgeneesheer van BP in Geel. Ze deelt die functie met dr. Pascale Weytjens.
 • In het voorjaar van 2011 was er voor de zesde keer een bevraging bij de omwonenden van de fabriek. Marketingstudenten van de HIK voeren daarvoor onder meer de huis-aan-huisinterviews uit in opdracht van BP.
 • Sinds 4 april beschikt de fabriek van BP in Geel voor het eerst in zijn langjarig bestaan over een kantine voor de medewerkers. Die kunnen daar sindsdien terecht voor soep, broodjes, warme snacks, salades, desserts en fruit.
 • Op zondag 22 mei hield BP opnieuw een opendeurdag in Geel. Ongeveer 1200 mensen kwamen een kijkje nemen achter de schermen.
 • 31 mei was de laatste werkdag van de PIA-eenheid (gezuiverd isoftaalzuur). Naar aanleiding van de sluiting gingen er weliswaar jobs verloren, maar niemand moest gedwongen ontslagen worden.
 • Op 21 oktober was er een ceremoniële viering naar aanleiding van de eerder in 2011 afgesloten overeenkomst tussen BP en JBF RAK LLC. Die overeenkomst laat het Indische bedrijf toe een PET-fabriek te bouwen en uit te baten op het terrein van BP in Geel. De keuze voor die plek heeft alles te maken met de aanwezigheid van de hoofdgrondstof van PET en dat is PTA (gezuiverd tereftaalzuur).
 • Nooit eerder in de geschiedenis van de site, werd er een dergelijke omvattende TAR (TurnARound, stillegging voor onderhoud en/of projectwerk) gehouden. Die omvatte zoveel eenheden, was technisch zo uitdagend en vergde zoveel externe hulp dat er intern gesproken werd over een Mega-TAR.
 • Met twee werkverletongevallen en acht ongevallen die doktersverzorging vereisten, was 2011 geen goed veiligheidsjaar. Gedurende zes jaar was er een dalende trend in de ongevalfrequentie (2003-2009), maar die werd in 2010 omgebogen en in 2011 spijtig genoeg bevestigd.

2012

 • Om de drie jaar wordt BP getest met het oog op een ISO-hercertificatie (ISO 9001:2008 en 14001:2004). Na een grondige audit in het voorjaar van 2012 zette Lloyd’s Register Quality Assurance het licht op groen.
 • Op 9 en 10 mei hadden ook bij BP sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.
 • In de tweede helft van het jaar werden de bolvormige opslagtanks ('sferen') naast het kanaal afgebroken. Die waren al een poos in onbruik geraakt. Daarmee is een belangrijk element van de skyline van de fabriek veranderd.
 • Op 17 oktober overhandigde gedelegeerd bestuurder Patrick Van Acker ceremonieel de sleutel van de poort van de omheining rond de toekomstige PET-fabriek aan David Liu, de plant manager van de JBF-fabriek in wording. Enkele dagen later is JBF zelf gestart met de funderingswerken.
 • In oktober en november 2012 werd een PTA-eenheid (gezuiverd tereftaalzuur) onderworpen aan een TAR (TurnARound: stillegging voor onderhoud en/of projectwerk). Naast de vele technische uitdagingen, zal die TAR misschien wel best worden onthouden voor de grote inspanningen in verband met veiligheidspreventie.
 • Laakdal is in 2012 weer een stukje groener geworden. De bufferzone langs de E313 en op de grens met Geel, het zogenaamde Amocobosje, heeft een flinke uitbreiding gekregen. Die kwam er dankzij de samenwerking tussen Kempens Landschap vzw, de Gemeente Laakdal en BP.
 • De stoomvraag van de site van BP in Geel is de voorbije jaren zodanig gedaald dat het economisch niet langer verantwoord bleek de WKK of warmtekrachtkoppeling in bedrijf te houden. Op het einde van 2012 is de installatie dan ook stilgelegd.
 • Met nul ongevallen met werkverlet knoopt BP in Geel opnieuw aan met de trend van vóór 2011.

2013

 • In 2013 ging het crescendo met de constructie door JBF van een PET-fabriek naast BP. Naast de werken op het JBF-terrein, was er ook veel werk op de BP-site zoals aan de installaties die beide fabrieken verbinden.
 • BP werkte een systeem uit dat alle jobs in kaart brengt op een manier die het werken uiteindelijk nog veiliger, sneller en efficiënter maakt. De nieuwe aanpak kreeg de naam Control of Work mee of kort ‘CoW’. De vorm van een mascotte was gauw gevonden … (een koe)
 • Met een aandeel van zes percent zijn vrouwen nogal ondervertegenwoordigd bij BP in Geel. Toch werd er opnieuw een mannenmonopolie doorbroken: Dorien Duijsters (23) was namelijk de eerste vrouwelijke operator bij BP in Geel.
 • BP startte in juni met een campagne die alvast in 2013 leidt tot 24 aanwervingen. De talrijke openstaande betrekkingen waren een mix van vervangingen, tijdelijke functies, maar ook tien bijkomende posities. Daarmee wilde BP vooral de rangen versterken van de onderhoudsdienst en de projectorganisatie.
 • Net zoals in 2012, ging er in het najaar van 2013 een omvangrijke TAR door (TurnARound: geplande stillegging voor onderhoud en/of projectwerk). Er werd nog meer op veiligheid gefocust en het resultaat was een meer dan degelijke veiligheidsscore.
 • De in 2012 stilgelegde warmtekrachtkoppeling werd vakkundig ontmanteld en in containers gestopt om ze in 2014 te verschepen naar Argentinië voor een tweede leven.
 • Er was één ongeval met werkverlet in 2013. Elk ongeval is er één te veel, maar toch zegt dat absoluut cijfer niet alles. Als je ook rekening houdt met de ongevallen die resulteerden in aangepast werk en/of ongevallen die doktersverzorging vereisen, en je zet dat cijfer af tegen het aantal gepresteerde werkuren, is het resultaat wel bemoedigend.

2014

 • Mike Olbrich treedt in januari aan als nieuwe fabrieksdirecteur en gedelegeerd bestuurder van BP in Geel. De Amerikaan was een oude bekende van de fabriek die daar tien jaar eerder ook al enkele jaren had gewerkt. De jobs van commercieel directeur en communicatiemanager worden sinds 1 januari ook ingevuld door nieuwe mensen: Graham Knights en Roel Dekoninck.
 • Alle websites van BP wereldwijd krijgen in de lente een grondige opknapbeurt, ook de twee Belgische BP-websites. De BP-websites zijn nu zo aangepast dat ze op eender welk medium vlot te bezoeken zijn, ook op smartphones en tablets bijvoorbeeld.
 • In de zomer van 2014 start JBF met de productie van PET. Die gebeurtenis is een van de grootste mijlpalen in de geschiedenis van de fabriek van BP in Geel. JBF is een partner op de Geelse vestiging en neemt heel wat PTA af van BP als grondstof voor PET.
 • WieSox is de naam van een grote investering van BP in de Geelse fabriek. De onderneming wil met de investering – de vervanging van twee oxidatiereactoren – de productie van PTA (gezuiverd tereftaalzuur) energiezuiniger maken. In de nazomer starten de werken.
 • De PTA2-installaties krijgen in oktober een drukfilter ingebouwd die de centrifuges vervangt. Die vervanging bespaart jaarlijks evenveel elektriciteit als de opbrengst van een windmolen van 2,5 MW.
 • Begin november begint An Onkelinx als nieuwe HSSE-manager van BP in Geel. HSSE staat voor Health, Safety, Security and the Environment. In het Nederlands is dat Gezondheid, Veiligheid en Milieu.
 • Er was opnieuw één ongeval met werkverlet in 2014. Dat is evenveel als in 2013, maar als je rekening houdt met andere cijfers is het wel een hele verbetering en kunnen we spreken van een goed veiligheidsjaar.

2015

 • 15 april: Nick Elmslie, de grote baas van de BP Petrochemicals wereldwijd, gaat op pensioen en wordt opgevolgd door Rita Griffin. Tijdens zijn grote afscheidstournee, doet Nick BP Geel aan ter gelegenheid waarvan hij zijn opvolgster voorstelt.
 • Zomer: Er worden luchtfoto’s genomen van BP Geel. Hierop is duidelijk te zien hoe nauw onze site verbonden is met Ineos en JBF, twee andere, onafhankelijke bedrijven op de site. Er wordt op alle mogelijke manieren met deze bedrijven samengewerkt, zoals bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid & brandweerdiensten. BP Geel streeft voortdurend naar een goede relatie met haar buren: de twee andere bedrijven op de BP-site, maar ook met IOK (Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen) oftewel de mechanisch biologische scheidingsinstallatie van IOK en met Katoen Natie. En uiteraard ook met de woongemeenschap die zich rond de site bevindt
 • 6 september: Op zondag 6 september vindt de Familiedag van BP Geel plaats. In totaal meer dan 1.300 personen kreeg BP Chembel onder de vloer; meer dan 220 collega’s en ruim 50 BP-oudgedienden bezochten de fabriek, samen met hun familie en vrienden.
 • Najaar: Een gedeelte van de installaties wordt in het najaar een maand stilgelegd voor de inbouw van het nieuwe reactorvat en wegens (routine)onderhoudswerkzaamheden.
 • 7 augustus: Met het oog op de verankering van de site in de Kempen, gaat BP telkens op zoek naar de beste technologieën. Die zijn nodig om duurzaam te kunnen opereren en om de kostenefficiëntie van de productie-eenheden te verbeteren, om op die manier de concurrentiepositie op de Europese markt te kunnen behouden. Het Wiesox-project past in deze visie en wordt uitgevoerd. De plaatsing van een nieuw reactorvat is een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van dit project. Dit reactorvat werd geproduceerd bij de firma Coek Engineering (Liessel). Tijdens de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 augustus volgde het transport van Coek Engineering naar BP.

2016

 • Transport reactor in nacht van 18 en 19 februari: De voorbije jaren werd bij BP Geel het Wiesox-project uitgerold. De plaatsing van een nieuw reactorvat in augustus 2015 was een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van dit project. Ondertussen werd het oude reactorvat opgeknapt door de firma Coek Engineering in Geel (Liessel). Tijdens de nacht van 18 op 19 februari werd dit vat van Coek naar BP vervoerd om terug geplaatst te worden in één van onze productie-eenheden.
 • Nieuwe plant manager: Vanaf 1 juli, in navolging van het pensioen van Mike Olbrich, is Connie Paasse Plant Manager van BP Geel.
 • Tankstation wordt gesloten: Het vertrouwde tankstation aan de ingang van BP Geel werd gesloten. Een vertrouwd beeld van een monument aan de Amocolaan verdwijnt hiermee.
 • PTAir, de duurzame toekomst van PTA en BP Geel: Sinds 13 september ziet de PTA-wereld er anders uit.  Op die dag stelde BP PTAir voor, een nieuw koolstofarm PTA.  Kenmerkend voor deze PTAir is het gebruik van gepatenteerde PX- en PTA-technologie die het aardopwarmingspotentieel met 29 % kan verlagen ten opzichte van de gemiddelde Europese PTA-productie.  Daarnaast lanceerde BP ook PTAir Neutral, het allereerste gecertificeerde CO2-neutrale PTA ter wereld.

2017

 • De PIA was de oudste productie-eenheid van BP Geel. Ze was in gebruik sinds 1969 en werd in 2017 gesloopt. Ook de torens van deze eenheid werden verwijderd. Dat was een complex werk omdat ze in verschillende stukken moesten worden gezaagd en dan in stapjes weggenomen worden. Met deze afbraak is er ruimte gecreëerd voor toekomstige potentiële investeringen.
 • Op 5 september werd de nieuwe droger voor een productie-eenheid geleverd. Het toestel is ongeveer 25 m lang en 5 m breed. Omwille van deze uitzonderlijke afmetingen gebeurde dit uitzonderlijk transport via het Albertkanaal.
 • In een driejaarlijkse enquête wil BP Geel de relatie met haar buren in kaart brengen. Hiervoor doet BP beroep op de studenten Marketing van Thomas More. Ook in het voorjaar 2017 gingen de studenten op pad om 600 personen te bevragen. Ruim driekwart hiervan zegt geen hinder te ervaren van BP.
 • De fabriek wordt in maart met succes gecertificeerd voor de ISO 50001:2011 norm (Energiemanagement systeem)

2018

De fabriek in Geel wordt in mei/juni met succes gehercertificeerd voor de ISO50001:2011 norm (Energie) en de vernieuwde ISO9001:2015 (Kwaliteit) en ISO14001:2015 norm (Milieu).