Productie

Bijproducten

De PX-fabriek in Geel maakt naast paraxyleen ook benzeen en brandstofadditieven.

Benzeen en brandstofadditieven zijn bijproducten die in het PX-proces onwillekeurig worden gevormd. Het zijn geen afvalproducten want beide krijgen elders een bestemming als nuttige grondstof.

Benzeen

De in Geel geproduceerde benzeen wordt elders ingezet bij de productie van styreen. Die styreen kan dan later worden omgezet in bijvoorbeeld polystyreen wat we onder meer kennen als piepschuim, een belangrijk isolatiemateriaal in de bouw.

Meer weten over benzeen?

Brandstofadditieven

Brandstofadditieven worden in raffinaderijen gebruikt als additief voor de productie van benzine.