Productie

PX

Product

Paraxyleen (PX) is een kleurloze, ontvlambare, zoet geurende vloeistof. Het wordt afgescheiden van een xylenenmengsel, afkomstig uit de raffinage van petroleum. De grondstoffen, de xylenen, worden geleverd vanuit verschillende raffinaderijen. PX wordt in Geel uitsluitend toegepast voor de lokale aanmaak van gezuiverd tereftaalzuur (PTA). De PX-fabriek in Geel is een van de grootste PX-eenheden ter wereld en is gebaseerd op INEOS-technologie. Naast PX zelf, worden er in de eenheid ook benzeen en brandstofadditieven gemaakt.

Geschiedenis

Sinds het voorjaar van 2000 wordt er in Geel paraxyleen (PX) geproduceerd. De PX-eenheid kwam er nadat duidelijk werd dat het een strategisch en financieel voordeel zou zijn om de basisgrondstof van de lokale PTA-eenheden (gezuiverd tereftaalzuur) ter plaatse te produceren. De nieuwe PX-eenheid was een logische stap in de integratie van de fabriek en creëerde veertig directe arbeidsplaatsen.

Markt

De PX-productie in Geel is uitsluitend voor eigen gebruik. De Geelse PTA-eenheden zijn de enige afnemers.

Gezondheid, veiligheid en milieu

De constructie van de PX-eenheid was van een zeer hoog veiligheidsniveau. Op 1,8 miljoen manuren was er slechts één ongeval met werkverlet.
De afgewerkte eenheid is erg stil: de ontwerpers hebben baanbrekend werk geleverd en absolute toptechnologie en -kennis toegepast om een dergelijk strikte geluidsbeperking te bereiken.
De PX-eenheid is het neusje van de zalm wat betreft de beperking en bewaking van benzeenuitstoot. Die wordt op vijf niveaus gemeten en bewaakt.

Meer weten over de bewaking van de benzeenuitstoot