Voor de omwonenden

Groene telefoon

De Groene Telefoon is een gratis 0800-lijn waarmee iedereen uit de buurt het bedrijf 24 uur op 24 kan contacteren. De Groene Telefoon geldt voor zowel INEOS en JBF in Geel

De oproepers kunnen via de Groene Telefoon vragen stellen, signalen geven of klachten formuleren in verband met het milieu en de veiligheid in en rond het bedrijf. Het is reeds meermaals gebleken dat klachten van buren over bijvoorbeeld geluidsoverlast, leiden tot de ontdekking van een voor het bedrijf onbekend probleem. Een fluitende klep kan vanop een afstand erg storend zijn, maar blijft binnen de fabriek soms onopgemerkt door het omgevingsgeluid.

Anderzijds hebben oproepen via de Groene Telefoon soms niets te maken met INEOS of JBF: sommige klachten kunnen in verband gebracht worden met andere bedrijven, de overheid of natuurfenomenen.

De Groene Telefoon werd in gebruik genomen in september 1989. De eerste ceremoniële beller was de toenmalige Geelse burgemeester Maria Dams.

Procedure

Iemand die de Groene Telefoon belt, komt terecht in het volcontinu kwaliteitslaboratorium van de INEOS-fabriek. De laborant die op dat moment van dienst is, beantwoordt de oproep. Op een voorgedrukt formulier registreert hij de reden van de oproep en een aantal gegevens van de oproeper. De laborant brengt de shift supervisor via de radio op de hoogte.

De shift supervisor gaat na wat de oorzaak kan zijn van de klacht. Geregeld neemt hij ook poolshoogte op het adres van de oproeper. Zo nodig contacteert hij de oproeper om hem op de hoogte te brengen van zijn bevindingen en eventuele acties.

De procedure voorziet ook dat de PR-afdeling de volgende werkdag op de hoogte gebracht wordt van de oproep en welk gevolg eraan gegeven is. Indien gewenst, zal de PR-afdeling de oproeper schriftelijk antwoorden.