Voor de omwonenden

Opendeurdagen

Opendeurdagen zijn hoogdagen van communicatie en openheid. Gemiddeld om de vier jaar opent de chemische industrie alsook INEOS de deuren.

Bij opendeurdagen ligt de nadruk op ontmoeting, informatieverstrekking over milieu, veiligheid en het nut van chemische producten in het dagelijks leven. Opendeurdagen richten zich vooral op de mensen uit de buurt en de familie en vrienden van eigen medewerkers en die van huiscontractacten.