Voor de omwonenden

Overlegcommissie

De Overlegcommissie is een wettelijk opgelegd overlegorgaan en werkt volgens strikte voorwaarden, opgelegd door het Ministerie van Leefmilieu. De Overlegcommissie komt minstens twee keer per jaar samen

Op 24 november 2002 kende de Vlaamse overheid de hervergunning toe voor de volledige fabriek van INEOS in Geel. Zij verbond daar wel een aantal bijzondere voorwaarden aan, waaronder de oprichting van een Overlegcommissie.

Een van de voorwaarden voor de hervergunning van de site in 2002 was de oprichting van een Overlegcommissie, zo staat het in de Bijzondere Voorwaarden art.3 - D4. De doelstelling ervan wordt omschreven als "...minimaal de klachten van omwonenden inventariseren, mogelijkheden ter oplossing voorstellen en de omwonenden en de overheden inlichten over de reeds gevoerde en de te voeren milieupolitiek."

De Overlegcommissie werkt volgens strikte voorwaarden, opgelegd door het Ministerie van Leefmilieu. In de Overlegcommissie zitten vertegenwoordigers van Geel, Laakdal, Meerhout, de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen, de Milieu-inspectie, INEOS en JBF.

De Overlegcommissie komt minstens twee keer per jaar samen. Dat was voor het eerst op 20 oktober 2003.

Ledenlijst
Verslagen